Telefoon

T: 013 5079739

M: 06 18833688 

E-mail

josevanzon@concepts.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg
Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten